MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Strážnice

 

Česká republika. Město na rozhraní Dolnomoravského úvalu a Vizovické vrchoviny.

 

 

Připomíná se k roku 1302, od 14. století bylo majetkem pánů z Kravař. V 16. století se zde vytváří silný bratrský sbor a škola. Město je dnes proslulé každoročním národopisným festivalem písní a tanců.

V letech 1604 – 1605 navštěvoval Komenský zdejší bratrskou školu. V ní se sblížil s Mikulášem Drabíkem, s nímž se setkával až do konce života. Po vpádu Bočkajovců do Strážnice v roce 1605, kterým bylo město zcela zničeno, odchází Komenský ke svým poručníkům do Nivnice.

 

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz