MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Stockholm

též Štokholm, Holmia

 

Švédsko. Hlavní a sídelní město. Leží na březích průlivu, který spojuje jezero Malaren s Baltským mořem, a na ostrovech v tomto průlivu.

 

 

Město bylo založeno v roce 1252. Původně leželo na ostrově Staden, později se však rozšířilo i mimo něj. Za vlády Gustava Vasy (16. století), který byl zakladatelem národního švédského státu, se Stockholm začal rozvíjet jako politické, hospodářské a kulturní středisko země.

 

Komenský jednal v letech 1642 a 1646 ve Stockholmu s královnou Kristinou a s kancléřem Axelem Oxenstiernou.

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz