MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Štěpán Bočkaj

 

též István Bocskay

(1555/7 – 1606)

 

Sedmihradský magnát, vůdce reformovaného tábora v Uhrách.

 

Roku 1604 rozpoutal ve spojení s Turky a uherskými stavy povstání proti Habsburkům. Jeho povstání se nepodařilo potlačit a Matyáš (později císař a uherský král) musel roku 1606 uzavřít se Štěpánem Bočkajem vídeňský mír, kterým byla potvrzena náboženská svoboda v Uhrách. Bočkaj byl uznán sedmihradským knížetem

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz