MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Stammwörter

Stammwörter der deutschen Sprach (dabei sich doch etliche verdoppelte und abgeleitete befinden). Zum Gebrauch des Vestibuli lingvarum, die lateinischen Radices desto leichter zu fassen. 1649

 

Slovní kořeny německého jazyka (přičemž se vyskytnou i některé dvojmo a některé odvozené). Aby bylo možno o to snáze pochopit latinské kořeny při používání Předsíně jazyků. 1649


Vznik díla:
1643 – 1649 Elbląg – Lešno


Vydání:
1649 Lešno


Obsah:

Je to seznam základních německých slov na podporu lepšího chápání základních latinských slov při používání Vestibula jako učebnice. Byl připojen jako příloha k učebnici Vestibulum Latinae lingvae ... Vortür der lateinischen Sprach a je součástí učebnic, které Komenský vypracovával pro švédské školství. V tomto seznamu měli žáci připisovat ke slovům německým při cvičení slova latinská. Složená slova byla vyznačena odlišným tiskem.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 417

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 301

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz