MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Spicilegium

Spicilegium didacticum artium discendi ac docendi summam brevibus praeceptis exhibens, e MSStis Cl. J. A. Comenii collectum et editum a C.V.N.

 

Didaktické klasobraní, ukazující v krátkých poučkách souhrn dovedností při učení se a vyučování, z rukopisů nejjasnějšího J. A. Komenského shromážděné a vydané Kristiánem Vladislavem Nigrinem


Vznik díla:
zpracováno z pozůstalosti Komenského po r. 1670


Vydání:
1680 Amsterdam

1902 Praha, J. Kvačala, Korrespondence J. A. Komenského II, s. 303-328

1896 Praha, Klasobraní didaktické, čes. překlad J. V. Novák


Obsah:

Jde o souhrn myšlenek Komenského o základech didaktiky, sestavený Kristiánem Vladislavem Nigrinem po smrti Komenského z jeho pozůstalosti. Spis je rozdělen na dvě části. První pod názvem mathetika (tj. umění učit se) začíná základnímí metafyzickými myšlenkami Komenského. Vykládá, co je to poznání a jaké jsou jeho stupně. Cílem je získávat poznání jistě, rychle a příjemně pomocí prostředků, jimiž jsou smysly, rozum a víra. K poznání se má docházet metodicky, a to pomocí metody analytické, syntetické a synkritické. Má se dít postupně od známého k neznámému tak, že se od smyslů přechází k rozumovým věcem, od celku k částem, od obecného ke zvláštnímu a od jednoduchého ke složitému. Poněvadž vědět znamená věci znát, jim rozumět a jich užívat, plyne z toho, že nejjistější poznání lze získat na základě příkladů, pravidel a praktického konání (cvičení). Zatím co první část se zabývá vnímací činností žáka, kde žák poznání přijímá, část druhá, didaktika, pojednává o vštěpovací činnosti učitele, kde učitel znalosti předává. Podává se definice didaktiky a vyučování. Cílem vyučování je vštípit žákům všechny znalosti vyučujícího, a to jistě, rychle a příjemně s použitím příkladů, pravidel a napodobení (praxe) jako prostředků.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 670-671

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 299-300

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz