MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Socinismi speculum

Socinismi speculum uno intuitu quicquid ibi creditur aut non creditur exhibens. Ex ipsorummet propria confessione concinnatum a Johan-Amos Comenio

 

Zrcadlo sociniánství, ukazující v jednom nahlédnutí, čemukoliv se tu věří či nevěří. Podle jejich vlastního vyznání zpracované Janem Amosem Komenským


Vznik díla:
1661 Amsterdam


Vydání:
1661 Amsterdam

 


Obsah:

Jde o soustavnou polemiku s vyznáním sociniánů. Spis vznikl v souvislosti se sporem, který Komenský vedl se sociniánem D. Zwickerem. Po vypuzení z Polska sociniáni šířili své učení v Nizozemí. Čím dále tím více si Komenský uvědomoval, že laikové nerozeznávají náležitě rozdíl mezi jejich vyznáním a ostatními křesťanskými vyznáními a proto se po vydání druhé protizwickeriánské polemiky (De sociniano irenico) rozhodl objasnit věc a škodlivost sociniánství shora nazvaným spisem. Podstatu víry sociniánů vykládá z jejich vlastního katechismu. Dotýká se zvláště těch jejich nauk, jež jsou podle jeho mínění pravým křesťanům nepřijatelné.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 576-577

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 299

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz