MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Sermo secretior

Sermo secretior (secundus)

Řeč ještě tajnější (druhá)


Vznik díla:
1651 Blatný Potok


Vydání:
1902 Praha, J. Kvačala, Korrespondence J. A. Komenského II

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI, čes. překlad J. Hendrich


Obsah:

Pokračování tajné řeči Nathana k Davidovi (Sermo secretus), opětná výzva Komenského knížeti Zikmundovi Rákóczimu k vytvoření středoevropské koalice proti Habsburkům a papežství a k zápasu proti nim.

Obměnou a pokračováním Tajné řeči Nathana k Davidovi chce Komenský ukázat knížeti Zikmundovi pravou cestu k podvrácení Babylóna, tj. papežství spojeného s Habsburky, jímž trpí učený svět, církve a obce. Tento zápas je třeba vést nejen zbraněmi, ale i osvětou. Obecným světlem pro všechny lidi je všeobecná moudrost (pansofie), svícemi knihy a světlonoši mužové, kteří se k roznášení světla nabídnou. Jejich přispěním by bylo záhodno založit Kolegium světla čili Hérojskou sektu, která by osvětový program prováděla. Především by si Komenský přál, aby kníže sám byl ve všech věcech pansofem: vybízí jej, aby přistoupil k činu a aby mu pomohl při hledání nového světla, z něhož má vzejít blaho všem národům, podobně, jako kdysi kastilský král přispěl Kolumbovi k nalezení Nového světa.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13. Praha 1974, s. 28-30

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI. Praha 1972, s. 187-191

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 459

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 296

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz