MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Scholae idea

Illustris Patakinae scholae idea

Idea světlé školy šárošpatacké

 


Vznik díla:
1650 – 1651 Blatný Potok


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1957 Praha, J. A. Comenius scholarum novi ordinis formator. J. A. Komenský tvůrce

nového uspořádání škol, (lat. a čes.), čes. překlad J. Kopecký a M. Klučka

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad J. Kopecký

1992 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. III/15


Obsah:

Při zahájení pobytu v Blatném Potoku byl Komenský vyzván knížetem Zikmundem Rákóczim, aby stručně naznačil pojetí potocké školy. Komenský tak učinil spiskem Illustris Patakinae scholae idea. Podle něho to má být škola bohatě šířící světlo vědění, potřebného v životě pro všechnu mládež bez rozdílu společenské příslušnosti. Nikdo, kdo touží po vzdělání, by při tom neměl mít majetkových potíží. V této škole, dílně lidskosti, projdou žáci všechno po stupních, na základě vlastního názoru a na základě vlastní činnosti.

Tato škola bude mít sedm tříd ve dvou stupních. Nižší stupeň, filologický, bude mít za úkol naučit žáky latinskému jazyku ve třech třídách – vestibulární, januální a atriální. Vyšší stupeň, malá akademie, bude poskytovat náročné vědění ve čtyřech třídách – filozofické, logické, politické a teologické. Její náplň bude založena na pansofii.

Vlastní názor vyžaduje, aby se žáci o všem, čemu se učí, přesvědčovali vlastními smysly. Vlastní činnost žádá, aby žáci všechno zvládali svým rozumem, pamětí, jazykem a neúnavnou pílí.

Aby škola měla ráz malé akademie, žádá pro ni Komenský rozsáhlou budovu o sedmi posluchárnách, dostatek bytů pro studenty, veřejnou jídelnu, kde by chudí žáci dostávali stravu zdarma, tolik učitelů, kolik bude tříd, i slušné platy pro ně a dobře zařízenou tiskárnu.

Tento výklad se knížatům líbil a Komenský byl vyzván, aby zůstal a ujal se práce na potocké škole.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 441-442

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 24 a 475-476

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III. Praha 1992, s. 327-330

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 274-278

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz