MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Schola infantiae

Schola infantiae sive De provida juventutis primo sexennio educatione

Škola dětství neboli O prozíravé výchově mládeže v prvních šesti letech


Vznik díla:
1653 Blatný Potok


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia I

1913 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV, souběžně český,

latinský a německý text

1938 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV, odd. 2

1957 Praha, Opera didactica omnia I, (fototyp.)

1986 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/I

 


Obsah:

Dílo podává teorii výchovy dětí předškolního věku. Je latinskou verzí Informatoria školy mateřské. Německou verzi pořídil Komenský pod názvem Informatorium der Mutterschul. Viz Informatorium školy mateřské a Informatorium der Mutterschul.

 

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/I. Praha 1986, s. 470-473

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV. Brno 1913, s. 460-464

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV, odd. 2. Brno 1938, s. 251-253

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 296

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz