MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Schola infantiae I

Scholae vernaculae delineatio

Náčrt národní školy


Vznik díla:
před rokem 1657


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia I

1957 Praha, Opera didactica omnia I, (fototyp.)

1938 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IV, 2

1986 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/I

 


Obsah:

Soupis titulů učebnic pro první cyklus školy ve vlasti v mateřském jazyce v I. díle Veškerých spisů didaktických (Opera didactica omnia, viz heslo ODO). Asi před r. 1627 Komenský připravoval vydání šesti knížek pro školy ve vlasti určených mládeži od šesti do dvanácti let, ty však nikdy nevyšly. Obnova škol doma nemohla být uskutečněna a knížky vydány, a tak uvádí alespoň tituly oněch knížek určených pro domácí reformu:

I. Violarium (Fialkový záhon) křesťanské mládeže obsahující nejvoňavější kvítky školního vyučování.

II. Rosarium (Růžová zahrada) zahrnující svazek voňavých květin pokračujícího dobrého vzdělání.

III. Viridarium (Zelená zahrada) mládeže studující vědy a umění, podávající vše potřebné k vědění a věření ve vše, co je dobré na nebi i na zemi, i lidské dovednosti.

IV. Sapientiae labyrinthus (Labyrint moudrosti) mládeže studující vědy a umění všeho veleužitečného pro ostření ducha a uchování toho v paměti, sebraného ze svatých knih i odjinud v podobě odpovědí na hádanky a jejich luštění.

V. Balsamentum spirituale (Duchovní balzámovníková zahrada), v níž se křesťanské mládeži podává vše, co se vyskytuje v lidských vědách a uměních i v lidském životě k pozorování a cvičení pro pátý ročník školního výcviku.

VI. Paradisus animae (Ráj duše) obsahující jádro celého Písma svatého, zvláště církevní hymny a modlitby, pro posílení ducha dospívající křesťanské mládeže.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/I. Praha 1986, s. 480-481

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 274-278

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz