MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Scenographia

Scenographiae pansophicae pars II, quae portae scientiarum metaphysicae delineationem exhibet

Druhá část modelu pansofie, která podává náčrt brány věd, metafyziky


Vznik díla:
1645 Elbląg


Vydání:
1957 Praha, in: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského

(Acta Comeniana) 16, č. 2, s. 134-147

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14


Obsah:

Komenského zlomek pokusu o pansofickou metafyziku. Souvisí se spisem Pansophiae diatyposis (Náčrt pansofie). Je to opis původního rukopisu, pořízený neznámým opisovačem a nalezený v Hartlibově písemné pozůstalosti (Samuel Hartlib).

Komenský nazývá branou pansofie (vševědy) to, čemu jiní říkají první filozofie a metafyzika. Má to být věda obecná, zjednávající lidské mysli přístup ke všem věcem a odhalující řád a pravdu tak, aby ti, kdo chtějí zkoumat jejich obsah, mohli tak činit pohotově a příjemně. Tím je možno získat přístup k moudrosti.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 14. Praha 1974, s. 262-266

G. H. Turnbull, Komenského Pansophiae diatyposis a její pokračování. In: Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana), 16 (1), 1957, č. 2, s. 147-149

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 281-282

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz