MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

sbor světla

 

(collegium lucis)

 

V Komenského projektu nápravy života lidské společnosti (v Panorthosii, 6. části Obecné porady o nápravě věcí lidských Consultatio) dozorčí nebo rozhodčí sbor, jehož úkolem mělo být odstraňovat po celém světě nevědomost a starat se, aby každý člověk znal všechno potřebné k životu, aby všichni lidé sami od sebe viděli pravdu, aby se nadále nikdo nemohl zaplétat do omylů. Mezi prostředky k dosažení těchto cílů hrají významnou roli školy, metoda vyučování a knihy. Sbor světla měl být sestaven z předních vzdělanců z celého světa, vybráni do něj měli být ti nejmoudřejší z moudrých.

 

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz