MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Sapientia oculata

Sapientia bis et ter oculata aliud in alio videns aliudque per aliud potenter demonstrans, hoc est De syncriticae methodi ad res latentes evestigandum, obscuras illustrandum, dubias demonstrandum confusasque ordinandum potentissimo usu

 

Dvojím i trojím pohledem opatřená moudrost, jež ostře v jedné věci rozeznává jinou a pomocí jedné věci působivě ukazuje jinou, to jest O velmi působivém využití synkritické metody k vysledování věcí skrytých, k osvětlení zatemněných, k ukázání pochybných a k uspořádání zmatených


Vznik díla:
1640 – 1656 Lešno


Vydání:
nevydáno tiskem, rukopis shořel v Lešně roku 1656


Obsah:

Traktát, kterým chtěl Komenský doplnit vědecké bádání novou, synkritickou metodou.

Komenský zde nejobšírněji odůvodňoval svou synkritickou metodu, spojující srovnávání s použitím analogie (podobnosti, obdoby). Prováděje autokritiku ve Ventilabru sapientiae (Věječce moudrosti; Ventilabrum), velmi lituje ztráty tohoto spisu o synkritické metodě, pro niž našel vzory v Písmu svatém a která podle něho mnoho znamená pro postup vědecké práce.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 518 a 696

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz