MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Samuel Hartlib

(okolo 1600 – 1662)

 

Anglický spisovatel, reformátor a organizátor vědeckého života.

 

 

Syn bankéře v Elblągu, od roku 1628 žil v Anglii. V Chichestru založil školu a čilou mezinárodní korespondencí posiloval snahy o sjednocení protestantských církví podobně jako jeho druh John Dury. Zajímal se o reformu politiky, náboženství, vědy a výchovy, mimo jiné také o Komenského pansofii. Byl vydavatelem a překladatelem Komenského textů, inicioval pozvání Komenského do Londýna v roce 1641. Soustřeďoval kolem sebe skupinu vzdělanců obdobného smýšlení, z níž posléze vzešel podnět k založení Královské společnosti věd (Royal Society of Sciences). Jeho dosud nezpracovaná písemná pozůstalost obsahuje značné množství rukopisů a korespondence, které jistě přispějí k přesnějšímu poznání dějin myšlení a kultury 17. století ve střední Evropě.

 

 

Z díla:

 

A Continuation of Mr. John-Amos-Comenius School-Endeavours. Or a Summary Delineation of Dr. Cyprian Kinner, Silesian, his Thoughts concerning Education..., London 1648kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz