MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Saint Roman de Seneva

 

též Melchior Harold de Seneva, hrabě ze Saint (Senevas) Romain

též Seneve Romain de, sieur Melchior de Harold, markýz

 

Diplomatický zástupce Francie v říšském městě Hamburku v letech 1637 – 1643, syn francouzského ministra financí, diplomat zodpovědný zejména za vyplácení francouzských subsidií Švédům.

 

 

Korespondoval s J. H. Bisterfeldem ze Sedmihradska a zajímal se o jeho i Komenského pansofické názory. Zprostředkovával pozvání Komenského do Francie, iniciované kardinálem Richelieu. S Komenským se osobně setkal v Hamburku koncem července či počátkem srpna 1642 během zpáteční cesty z Anglie do Švédska. Komenský opakoval svoje doporučení Joachima Hübnera, zvláště jeho práci na panhistorii.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz