MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Rytm

Rytm k doufání


Vznik díla:
rok a místo nejsou známy


Vydání:
1663 Amsterdam spolu s Modlitbou plačtivou ve 2. vydání Historie o těžkých

protivenstvích církve české

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Je to česká rýmovaná báseň obsahující alegorickou výzvu ke členům Jednoty bratrské a české evangelické emigrace vůbec, aby věřili v lepší budoucnost. Opírá se o známou příhodu ze Starého zákona, která se vztahuje k odchodu Židů z Egypta pod Mojžíšovým vedením a k jejich přechodu přes Rudé moře, kdy pronásledující je egyptské vojsko bylo zahubeno, ale pronásledovaný izraelský lid vysvobozen. Izraelci se zde rozumí Jednota bratrská, faraonem a Egypťany jsou míněni Habsburkové a jejich spojenci.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 378-379

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz