MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Rotterdam

též Roterodamum

 

Nizozemí. Přístavní město při ústí Rýna do Severního moře.

 

 

Rotterdam se poprvé připomíná v 11. století. Roku 1272 byl opevněn, roku 1340 dostal městské právo, roku 1480 se ho zmocnil František z Brederode na Maxmiliánu Rakouském, roku 1572 se dostal pod španělskou moc, ale brzy se připojil k holandským generálním stavům. K velkému hospodářskému rozvoji města došlo ve druhé polovině 19. století.

 

Komenský navštívil Rotterdam při svém prázdninovém putování Německem a Nizozemím v roce 1613.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz