MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Retuňk proti Antikristu

Retuňk proti Antikristu a svodum jeho, kteříž v zarmoucených těchto časích mnohým k zahynutí nešťastně se rozmáhají, a nejedněch od víry odstupování se děje, těm, kdož by duše své retovati a před zahynutím vystříhnouti dáti chtěli, podaný od jednoho z milovníků Ježíše Krista


Vznik díla:
1617


Vydání:
text zachován v šesti opisech

1924 v Táboře pod názvem O papežství vydal Bohuslav Souček

1971 v Praze, J. A. Comenii Opera omnia, svazek 2


Obsah:

Protikatolický traktát byl rozšiřován anonymně, není tedy zcela bezvýhradně určeno, zda byl Komenský autorem nebo spoluautorem. Do řady důvodů „pro“ patří mimo jiné: hluboká znalost teologické a historické literatury, dogmatiky, obecně křesťanské pojetí života církví, shodné rysy s jiným Komenského spisem Haggaeus redivivus, silné citové zaujetí tématem. V traktátu jsou probírány příčiny a stav především morální zpustlosti katolické církevní hierarchie, a tím i církve a jejích svěřenců. Proto tedy nemůže být římský papež hlavou křesťanstva. Další důvody jsou historické. Jedinou autoritou je Bůh a Ježíš Kristus, jediným zákonem je Bible.

 


Poučení o díle:

R. Říčan, Retuňk proti Antikristu im Gesamtwerk J. A. Komenskýs. In: Acta Comeniana 2 (26), 1970, s. 249

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 2, Praha 1971, s. 225-229

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 294-295

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz