MENU CZ•EN
Jan Amos KOMENSKÝ - life, work, legacy

Renuntiatio

 

Renuntiatio mundi, to jest Výhost světu, kterýmž jeden z utrápených, skrz práčata světa prohnaných, kolotáním rozličným zmatených, avšak do centrum milosrdenství božího již zase uvedených a Bohu na všecku jeho vůli cele oddaných, nehodných Ježíše Krista služebníků ode všech nepobožných, zemstvím čenichajících a v tělesných žádostech pohřížených světa synů zjevně se odděluje

 

Renuntiatio mundi, that is, the Renunciation of the World, in which one of the harassed, moving through the riotous world, whirling through diverse disorders, coming nevertheless to the centre of Divine Mercy already revealed and to God, to whom with all his will he is devoted, unworthy servant of Jesus Christ, is separated from all the impious, prying world bound by corporeal demands in the revealed world of the Son.  

 

 


Origin of the work:
  1633 Leszno


Editions:
  1633 Brno

1910 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, vol. XV.

1978 Prague, J. A. Comenii Opera omnia, vol. 3.

 

 


Contents:

This short complementary text was added by Comenius to the Hlubina bezpečnosti. It differs above all in the intensity of expression, and is clearly influenced by German authors, in particular Johann Valentin Andreae and Jakob Böhm. It exhorts concentration and surrender to God.

 

 

For further study, see also:

Veškeré spisy J. A. Komenského, vol. XV. Brno 1910, p469

J. A. Comenii Opera omnia, vol. 3. Prague 1978, pp556-557

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Prague & Ostrava 1992, p294

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz