MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Renuntiatio

Renuntiatio mundi, to jest Výhost světu, kterýmž jeden z utrápených, skrz práčata světa prohnaných, kolotáním rozličným zmatených, avšak do centrum milosrdenství božího již zase uvedených a Bohu na všecku jeho vůli cele oddaných, nehodných Ježíše Krista služebníků ode všech nepobožných, zemstvím čenichajících a v tělesných žádostech pohřížených světa synů zjevně se odděluje


Vznik díla:
1633 Lešno


Vydání:
1633 Brno

1910 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, svazek XV.

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, svazek 3.

 

 

 


Obsah:

Tímto drobným dodatkem doplnil Komenský spis Hlubina bezpečnosti. Odlišuje se především silně citovým projevem. Je patrný vliv německých autorů, zvláště Johanna Valentina Andreae a Jakoba Böhma. Nabádá k soustředění a odevzdání se Bohu.

 


Poučení o díle:

Veškeré spisy J. A. Komenského, svazek XV. Brno 1910, s. 469

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 3. Praha 1978, s. 556-557

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 294

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz