MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

René Descartes

 

též Renatus Cartesius

(1596 – 1650)

 

Francouzský filozof a matematik.

Svým velkým racionalistickým systémem položil základ novověkému myšlení. Jeho metodická skepse ústila v sebejistotě myslícího já, opírající se o poznání jasné a zřetelné. S Komenským byl sblížen systémotvorným úsilím o postižení celku světa, odlišoval se od něho důraznějším příklonem k moderní mechanistické přírodovědě a oddělením filozofie od teologie. Komenského tradicionalističtější zakotvení v řádu a panharmonii vykazuje i některé přednosti oproti Descartesovu mechanicismu a příkré kontrapozici subjektu a objektu.

 

 

Z díla:

Discours de la méthode, 1637

Meditationes de prima philosophia, 1641

Principia philosophiae, 1644kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz