MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Regulae vitae

Regulae vitae I sapientis, II harmonicae, III tranquillae, IV actuosae, V negotiis obrutae, VI liberaliter otiosae, VII peregrinantis denique

 

Pravidla života I moudrého, II harmonického, III pokojného, IV činného, V zavaleného prací, VI důstojně nečinného, VII a konečně na cestách


Vznik díla:
1645 Elbląg


Vydání:
1655 Norimberk

1911 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13

1876 Praha, Pravidla života, in: J. A. Komenského Drobnější spisy některé,

čes. překlad F. J. Zoubek

1947 Praha, Pravidla života, čes. překlad J. Hendrich


Obsah:

Podle zvyku běžného mezi studenty v té době požádal mladý šlechtic Kristián Ambrož Kochlewski svého učitele o písemnou památku. Komenský vyhověl, ale výsledek daleko přesáhl rámec tehdy obvyklých zápisů do památníku. Je to příručka, kterou Komenský složil pro shora jmenovaného žáka, který se po roce pobytu v jeho domě, kde ho Komenský přijal do své péče, chystal na cesty do ciziny. Autor v ní stručně, ale obsažně předkládá soustavu životních zásad prodchnutých hlubokou životní moudrostí. Zračí se v nich nejen Komenského ideální představa mladého vzdělaného muže, ale i morální hloubka autora.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13. Praha 1974, s. 281

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. VI. Brno 1911, s. 169-171

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 380-381

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 293-294

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz