MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Rákócziové

 

 

Uherský magnátský rod, v 17. století na sedmihradském knížecím trůně, patřil k odpůrcům Habsburků. Kníže Zikmund Rákóczi (1622 – 1652) pozval Jana Amose Komenského do Uher, aby vybudoval pansofickou školu (viz Scholae idea, Schola pansophica). Jeho pozvání podporovala i jeho matky Zuzana Lórántffy. Kníže znal Komenského učebnici latiny, sdílel snahu svých rodičů povznést vzdělanostní úroveň země i jejich obdiv k učencům. Politické naděje, které do jeho osoby a jednání vkládal Komenský a starší Jednoty bratrské, se umocnily Zikmundovým sňatkem s Jindřiškou Marií (Jindřiška Marie Falcká), dcerou Fridricha V. Falckého, v roce 1651. Oba manželé však do roka zemřeli. Tato událost spolu s dalšími neshodami Komenského s šárošpatackými správními (Johann Heinrich Bisterfeld) i duchovními (Ján Tolnai, Pál Medgyesi) představiteli jej přiměly k odchodu ze Sedmihradska. Slibný rozvoj akademie se vlivem těchto událostí se zastavil.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz