MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Rafael V. Leszczyński

(1579 – 1636)

 

Vojvoda bělský od roku 1620, vůdce velkopolské protestantské šlechty, majitel města Lešna.

 

 

Navštěvoval bratrskou školu v Kožminku a poté studoval na kalvínských univerzitách ve Štrasburku a Basileji. V mládí pobýval v Paříži, Florencii, Londýně i Praze a hovořil plynně pěti jazyky. Jeho zásluhou se rozvíjela lešenská latinská škola, založená již roku 1555 jeho dědem Rafaelem IV., reformovaná roku 1624 na vyšší gymnázium, jehož posláním bylo připravit měšťanské a šlechtické synky na případná zahraniční studia.

 

Rafael Leszczyński poskytl útočiště stoupencům Jednoty bratrské, kteří se po vyhlášení Obnoveného zřízení zemského rozhodli v letech 1627/28 opustit svou původní vlast. Mezi moravskými exulanty, jež v únoru 1628 přišli do města, byl také J. A. Komenský se svou rodinou.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz