MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Prodromus

Reverendi et clarissimi viri Johannis Amos Comenii Pansophiae prodromus, in quo admirandi illius et vere incomparabilis operis necessitas, possibilitas, utilitas solide, perspicue et eleganter demonstratur

 

Ctihodného a věhlasného muže Jana Amosa Komenského Zvěstovatel pansofie, ve kterém se důkladně, jasně a vytříbeně podává nutná potřeba, možnost a prospěšnost tohoto obdivuhodného a vskutku nesrovnatelného díla


Vznik díla:
1634 – 1636 Lešno


Vydání:
1637 Oxford, pod titulem Conatuum Comenianorum praeludia

1639 Londýn

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia I, pod titulem Pansophiae praeludium

1957 Praha, Opera didactica omnia I, (fototyp.)

1914 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. I

1989 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/II, pod názvem Pansophiae praeludium

1879 Praha, Předchůdce vševědy, čes. překlad F. J. Zoubek

1968 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V, čes. překlad J. Kyrášek


Obsah:

Vševědný spis podávající program, zásady a cíle všeobecné moudrosti. Samuel Hartlib, Němec usedlý v Londýně, zabývající se činností pro povznesení lidské společnosti, se dověděl, že Komenský zamýšlí napsat dílo z oboru poznání všeobecné moudrosti (pansofie). Požádal dopisem Komenského o bližší zprávu o tom. Ten mu poslal pojednání o potřebě pansofické knihy. Hartlib jím byl tak nadšen, že ho vydal bez vědomí Komenského pod názvem Conatuum Comenianorum praeludia (Předehry Komenského plánů). Překvapený Komenský obdržel místo očekávaného dopisu vytištěný exemplář svého díla a brzo také žádané posudky tamních učenců. Byl potěšen pochvalným uznáním svého předsevzetí, nechyběly však ani hlasy kritické. Roku 1639 vyšlo druhé vydání spisu v Londýně pod titulem Pansophiae prodromus (Zvěstovatel pansofie), tentokrát již s vědomím Komenského.

 

 

 

 

Již při skládání Dveří jazyků (Janua lingvarum) a Didaktiky (Didaktika) Komenskému záleželo na poznávání věcí spolu se slovy. Povzbuzen úspěchem Dveří jazyků věnoval se snahám, které pokládal za významnější pro budoucnost světa – sestavit dílo, které by poskytlo lidem a zejména mládeži poznání věcí a jejich harmonického uspořádání. To je také obsahem jeho shora jmenovaného díla. Komenský soudí, že by pro lidstvo byla velmi prospěšná obecná pansofická kniha, která by podávala věci potřebné pro život, ale tak, že by vše bylo srozumitelné a spatřováno správně co do celku i jednotlivostí a ve vzájemné souvislosti. Důležité je, aby přitom bylo používáno správné metody, a to takové, která by přinášela světlo o věcech.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/II. Praha 1989, s. 402-407

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V. Praha 1968, s. 241-144

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 244-249

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 291-292

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz