MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Problemmata

Problemata haec miscellanea fretus auxilio et patrocinio Clarissimi Viri, Domini Magnifici Henrici Gutberlethi, in inclyto inclytorum ac generosissimorum Comitum Nassoviorum Athenaeo Herbornensi logices et physices professoris ordinarii, praeceptoris sui honorandi, publicitus veritatis lance pensiculanda studiosis offert Johannes Amos Marcomanno-Nivnicenus

 

Tyto smíšené problémy předkládá k veřejnému zvážení na miskách pravdy, opíraje se o pomoc a záštitu slovutného muže, učeného pana Heinricha Gutberletha, svého ctihodného učitele, řádného profesora logiky a fyziky na slavném herbornském Atheneu slavných a nejšlechetnějších Nassavských hrabat, Jan Amos Markomansko-Nivnický


Vznik díla:
1612


Vydání:
1612 Herborn

1914 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. I.

1969 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 1.


Obsah:

První tištěnou prací Komenského jsou odpovědi na zadané otázky z různých oborů (metafyzika, etika, fyzika. noetika aj.). Otázky i způsob odpovědi určoval profesor, v tomto případě Heinrich Gutberleth.

Studenti prokazovali znalost scholastické literatury a schopnost dialektické úvahy a logické argumentace. Disputace se konala veřejně, před akademickou obcí. Spisek obsahuje odpovědi na osm otázek, např. jaký je poměr umění a přírody (je-li umění protikladem přírody), jestli ten, kdo mluví nepravdu, lže, apod.

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 19-20

J. A. Comenii Opera omnia, sv.1. Praha 1969, s. 85-86

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 291

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz