MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Primitiae laborum

Primitiae laborum scholasticorum in Illustri Patakino gymnasio, auspiciis Illustrissimi ac Praecelsi Domini, Domini Sigismundi Rakoci, Celsissimorum Transylvaniae Principum Rakociorum Nepotis, Filii, Fratris, Ducatusque Munkaciensis etc. etc. haereditarii Domini, in majus et melius transformari coepto

 

Počátky školských prací ve slavném šárošpatackém gymnáziu, jež počalo zvyšovat svou úroveň a měnit svou tvářnost k lepšímu přízní Nejjasnějšího a Vznešeného pána, Pana Zsigmonda Rákócziho, vnuka, syna a bratra nejvznešenějších sedmihradských knížat Rákózciů, dědičného pána Vévodství mukačevského atd.atd.

 

/souhrnný titul: De cultura ingeniorum; De primario ingenia colendi instrumento ... libris; De reperta ... via, schola Latina/


Vznik díla:
1650 – 1651, Blatný Potok


Vydání:
1652 Blatný Potok

1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1992 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 15/III

 

 

 

 


Obsah:

Jde o sborník tří spisů. Úvod k němu je věnován knížeti Zikmundu Rákóczimu. V něm Komenský mluví o pomíjejícnosti všech pozemských věcí včetně obcí, království, církví a škol. Vyšší smysl má však ušlechtilé vzdělání, které mají za úkol poskytovat školy. Proto je třeba v tak neklidné době, jako je tato, tím více velebit Prozřetelnost, jež umožnila, aby se vyskytli takoví mužové jako pan Ludvík de Geer nebo pan Kryštof Opalinski, a jako též kníže Zikmund, který i při svém jiném zaneprázdnění osobně pečuje o školu. Jemu a jeho lidu věnuje Komenský v úpravě pro uherské školy, co devět let připravoval pro polskou mládež. Sborník obsahuje tyto spisy, tj. dvě řeči a jedno programové dílko:

 

1. De cultura ingeniorum oratio (Řeč o vzdělávání ducha; De cultura ingeniorum)

2. De primario ingenia colendi instrumento solerter versando, libris, oratio (Řeč o tom, jak dovedně užívat knih, hlavního nástroje vzdělání; De libris)

3. De reperta ad authores Latinos... via, schola Latina, tribus classibus divisa (O nalezení cesty... k latinským autorům, latinské škole, rozdělené na tři třídy; Schola Latina)

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 453

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 289-290

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz