MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Přídavek Distichů

Přídavek Distichů latinských v české metry uvedených


Vznik díla:
1662


Vydání:
1662 Amsterdam

1670 Praha (vydání V. J. Rosy)

1974 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII, výbor

1983 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4


Obsah:

Je to české přebásnění různých samostatných latinských veršů, volně připojených ke Katonovým Distichům (Cato).

Není jisté, zda verše pod názvem „Jiný autor takto ty řádky udělal“, „Jiný je takto učinil“ a „Jinší takto zpíval“ měl Komenský již ve svém vydání z roku 1662, nebo zda je přidal teprve Rosa do vydání z roku 1670.

Naproti tomu verše označené „Přidávají se některý zpěvomluvy český od jiného původu sepsaný“, „Pastýřské rozmlouvání o narození Páně“, „Bájka o vlku a jehňátku“ a „Následující zpěvomluvy jsou ex prima ecloga Virgilii vytažený“ jsou výtvory Rosovy, kterými původní Komenského sbírku doplnil.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 4. Praha 1983, s. 202-203

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz