MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Přemyšlování o dokonalosti

Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, kterouž Bůh vyvoleným svým v slovu svém ukazuje; Duchem svým vnitř vnuká; a ji v nich k nevypravitedlnému jejich potěšení rozličnými libými i odpornými věcmi rozněcuje a k plnosti přivodí


Vznik díla:
1621


Vydání:
1622 Praha

1910 Brno, Veškeré spisy Jana Amosa Komenského, svazek XV.

1978 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, svazek 3.


Obsah:

První z řady několika tzv. útěšných spisů, původně věnovaný první manželce Magdaleně Vizovské v těžké době začátku třicetileté války. Zoufalství vlastní a svých spoluvěrců se snaží překonat soustředěným rozjímáním o základních hodnotách křesťanství a směřování k nim, jak je k tomu zavázán každý, i trpící člověk. Probírá postupně různé obtížné životní situace (nemoc, chudoba, osiření).

 

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, svazek 3, Praha 1978, s. 227-228

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 293

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz