MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Praxis II

Praxis pietatis, druhý díl, obsahující v sobě umění svatého přemyšlování: jak by totiž pobožný křesťan v rozvažování božských a nebeských věcí jisté časy a chvilky tráviti a skrze to v životě tomto strastném i potom v onom věčném srdečné radosti a stálého potěšení nabývati mohl. S přidanou předmluvou o zkušování svědomí a několik pěkných příkladů takového přemyšlování


Vznik díla:
1631 – 1633 Lešno


Vydání:
1641, pravděpodobně Trenčín, I. a II. díl

1877, Praha, I. a II. díl

1922, Brno, I. a. II. díl


Obsah:

Podobně jako první díl Praxis pietatis I byl hodně čten druhý díl tohoto spisu. Vznikl rovněž překladem a úpravou, tentokrát díla anglického bohoslovce Josepha Halla (1574 – 1656). Oba díly byly pak vydávány společně.

Kniha učí umění rozjímání (přemyšlování) jako prostředku přiblížení se cílům a ideálům pravého křesťanství. Objasňuje pojem přemyšlování, co je jeho cílem, jak ho provádět a co je jeho předmětem. Byla posilou exulantům strádajícím ve vyhnanství i evangelicky smýšlejícímu obyvatelstvu nucenému žít v porobené vlasti. V následujícím 18. století byla vydávána s četnými přídavky a byla hodně používána i po vydání tolerančního patentu.

 

 


Poučení o díle:

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 178-179

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s.48

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 288

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz