MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Praha

též Praga

 

Česká republika. Hlavní město na dolním toku řeky Vltavy. Hospodářské, politické a kulturní centrum státu. Sídlo prezidenta, vlády, Poslanecké sněmovny, Senátu, ministerstev a dalších ústředních orgánů.

 

Koncem 9. století už stojí na místě dnešního hradu knížecí hradiště s prvními kostely a postupně se stává centrem nově se konstitujícího českého státu. Praha je spojena se všemi velkými okamžiky českých dějin. Je sbírkou významných architektonických památek všech historických období. Evropského významu dosáhla za vlády římského císaře a českého krále Karla IV. (1346 – 1378) a Rudolfa II. Habsburského (1576 – 1611). V letech 1918 – 1992 byla hlavním městem Československého státu, od roku 1993 je hlavním městem České republiky. Prahou snad procházel Komenský při svém návratu ze studií v Heidelbergu v roce 1614. Osobní vzpomínky Komenského na Prahu neznáme.

Praha je sídlem Pedagogického muzea J. A. Komenského (Valdštejnská 20, Praha 1), četné komeniologické sbírky (tisky, rukopisy, archiválie) má v péči Knihovna Národního muzea, Památník národního písemnictví. Vědecké interpretaci díla Komenského a kritické edici veškerého díla Komenského se věnuje Ediční a interpretační tým Filozofického ústavu AVČR, organizuje mezinárodní komeniologické konference a vydává mezinárodní revui Acta Comeniana (pokračování periodika, založeného Jánem Kvačalou v roce 1910 s názvem Archiv pro bádání o životě a spisech J. A. Komenského. Vydávání bylo přerušeno 2. světovou válkou, obnoveno v roce 1956). V Praze sídlí Unie Comenius, sdružení občanských zájemců o dílo Komenského, jeho poznání a šíření.

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz