MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Praecepta morum

Praecepta morum in usum juventutis collecta

Pravidla chování sestavená pro mládež


Vznik díla:
1653 Blatný Potok


Vydání:
1657 Amsterdam, Opera didactica omnia III

1915 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. IX

1957 Praha, Opera didactica omnia III, (fototyp.)

1957 Praha, in: J. A. Comenius scholarum novi ordinis formator.

J. A. Komenský tvůrce nového uspořádání škol, (lat. a čes.),

čes. překlad J. Kopecký a M. Klučka

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, čes. překlad J. Kopecký


Obsah:

Ve starších dobách školy dbaly o slušné a uhlazené chování žáků soustavou pravidel mravů, které si samy sestavovaly nebo přebíraly odjinud. Takové předpisy vytvořil i Komenský pro žáky školy v Blatném Potoku. Jeho Praecepta morum stručně jednají nejdříve o chování žáků v obecnějším směru, o tělesném vzezření, společenském vystupování, péči o tělo, oblečení, chůzi, způsobech řeči, dále o chování po celý den od rána do večera, ve škole, v osobním styku s lidmi, v kostele, při jídle, zábavě a hrách. Většinou jsou to pokyny platné i dnes, ale jsou tu vyjádřeny i požadavky podmíněné tehdejší nižší společenskou kulturou, jako o smrkání a pro konání tělesné potřeby, které se dnes pokládají za samozřejmé.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 482-483

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 287

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz