MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

potocké gymnázium

 

Farní katolická škola v Blatném Potoku existovala už v 15. století, od poloviny 15. století jsou majitelé panství příslušníky reformovaných církví. Od roku 1608 spravuje panství i školu Jiří I. Rákóczi a jeho žena Zuzana Lórántffy. Oba usilovali o to, aby se potocká škola vyrovnala koleji v Královském Bělehradě (Alba Julia), na níž učili Komenského učitelé Johann Heinrich Alsted a Ludwig Philipp Piscator. Roku 1621 dostala škola nové budovy, Jiří I. zajistil nový školní řád a školní zákony. Komenského učebnice Dvéře jazyků byla do maďarštiny přeložena už v roce 1638 a s ní patrně začaly být uplatňovány také Komenského vyučovací zásady. Mladší syn Jiřího I. Zikmund a matka Zuzana Lórántffy pozvali do Blatného Potoka J. A. Komenského, aby realizoval pansofickou akademii. Projekt potocké školy Komenský naznačil ve spise Illustris Patakinae scholae idea (Scholae idea) a posléze ve spise Schola pansophica (Pansofická škola). Mělo to být gymnázium o sedmi třídách. Jeho nižší stupeň měl být přípravný (škola latinská, jazyková) o třech třídách (vestibulní, januální a atriální) a na něj měl navazovat vyšší stupeň všeobecně vzdělávací o čtyřech třídách (filozofická, logická, politická a theosofická). Pro potockou školu se z Komenského projektu uskutečnily jen tři latinské třídy. Počátek nové činnosti potockého gymnázia zahájil J. A. Komenský veřejnou řečí o vzdělání ducha (De cultura ingeniorum oratio) dne 24. listopadu 1650.

 

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz