MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Posaun

Letzte Posaun über Deutschland, die in verdammliche Sicherheit versunkene Welt vom Sündenschlaf aufzuwecken, und dadurch entweder der nu aufs neue herbeiwälzenden Sündflut zu entgehen, oder ja die Seele vor ewigem Untergang zu retten. Von einem heimlich seufzenden Jeremia J. C. an die sämtliche in dem deutschen Jerusalem, Regensburg, versammlete Chur- und Fürsten, ja alle Reichsstände und Städte gesandt. Im Jahr Christi 1664

 

Poslední troubení polnice nad Německem k probuzení světa pohrouženého do bezstarostnosti, jež vede k zatracení, z hříšného spánku, a skrze to buď k úniku z právě se sem valící nové záplavy hříchů, nebo i k záchraně duší před věčnou záhubou. Vyslané ve skrytu naříkajícím Jeremiášem J. K. ke všem v německém Jeruzalémě, Regensburgu, shromážděným kurfiřtům a knížatům i ke všem říšským stavům a městům. Léta Kristova 1664


Vznik díla:
1663 Amsterdam


Vydání:
1663 Amsterdam

1664 dvě vydání bez uvedení místa

1974 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13


Obsah:

Výzva k německému říšskému sněmu k zajištění občanského a náboženského míru, vzniklá za hrozícího tureckého nebezpečí. Autor se snaží v této otevřené výzvě přimět účastníky říšského sněmu zasedajícího v Řezně, aby projednali možnosti, jak zajistit v zemi občanský a náboženský mír. Jen vnitřně sjednocený a dobře řízený stát bude moci odolat hrozícímu vnějšímu nebezpečí – turecké rozpínavosti. Rozebírá nejistou situaci v soudobém Německu a slovy starozákonního proroka Jeremiáše podpírá své vývody, nezřídka i výroky Lutherovými varuje před tureckou hrozbou a zařazuje i dvě nová Melišova proroctví o budoucnosti evropských národů (Štěpán Meliš).

O autorství Komenského se pochybovalo, ale stavba a styl spisu jednoznačně rozhodly pro něho.

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 13. Praha 1974, s. 139-143

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 618-619

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 260

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz