MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

pohromy ve Fulneku

 

 

Dne 2. května 1623 byla knihovna Komenského spálena na fulneckém náměstí z podnětu kapucínského misionáře P. Bonaventury z Kolína, a to žáky někdejší bratrské školy a školy katolické. Tyto tzv. kacířské knihy byly po odchodu Komenského z Fulneku umístěny na fulnecké radnici. Relace o spálení Komenského knihovny ve Fulneku roku 1623 je ve zprávě kapucína P. Bonaventury Kongregaci pro šíření víry (Sacra congregatio de Propaganda fide) v Římě. Podrobnější informace viz např. v monografii Jaroslava Pleskota, Fulnecké intermezzo, Ostrava 1970.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz