MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Petrus Montanus

 

vlastní jméno Pieter van den Berghe (Montanus)

(1631 – 1706)

 

Tiskař a nakladatel v Amsterdamu, přítel Jana Amose Komenského.

 

 

V Montanově nakladatelství vydal Komenský několik latinských prací (Faber fortunae, 1657; Diogenes Cynicus redivivus, 1658; Cartesius cum sua naturali philosophia a mechanicis eversus, 1659; Oculus fidei. Theologia naturalis, 1661; souborně Faber fortunae, Diogenes Cynicus, Regulae vitae, Abrahamus patriarcha v roce 1662). V dopise P. Montanovi z 10. prosince 1661 sepsal Komenský přehled svých prací včetně stručného obsahu a účelu díla. Nejde o pouhý výčet děl a bibliografické údaje, Komenský tento soupis pojal jako svou autorskou zpověď, rozepsal se také o svých autorských záměrech a plánech, třeba neuskutečněných.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz