MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Pavel Fabricius

(1519 – 1588)

 

Matematik, botanik, astronom, osobní lékař císaře Maxmiliána, autor první mapy Moravy (Marchionatus Moraviae. Das Markgrafthum Mähren, 1569).

 

 

Fabricius pracoval bez předlohy a bez pomoci. Jeho popis krajiny se opíral pouze o vlastní zkušenosti, Moravu několikrát procestoval a další informace čerpal od obyvatel. Mapa je tedy celkem nepřesná co do výčtu míst, vzdáleností i popisu přírodní situace, avšak základní poučení o Moravě poskytovala. Byla opětovně vydávána, s opravami a doplňky. Komenský se pokusil vypracovat mapu novou – přesnější ve výčtu míst, s důsledně uplatněnými českými místními jmény (na rozdíl od Fabriciových německých označení). Vydání Fabriciovy mapy: 1569, 1575 (menších rozměrů, bez oprav), 1573 s opravami v atlasu Theatrum orbis terrarum. Po vydání Komenského mapy Moravy docházelo k záměně: neopravené kopie Fabriciovy mapy byly tištěny s Komenského jménem (např. vydání z roku 1633).

 

Literatura:

SEMOTÁNOVÁ, Eva. heslo „Pavel Fabricius“. In: Mapy Moravy ze 16. – 18. století. CD.

Přerov: Muzeum Komenského, 2003.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz