MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Paraenesis ad ecclesias

Paraenesis ad ecclesias, nominatim Anglicanam, de optima ecclesiastici regiminis forma pie solicitam

Výzva k církvím, jmenovitě k anglické, zbožně znepokojené hledáním nejlepšího způsobu církevní správy


Vznik díla:
1660 Amsterdam


Vydání:
1660 Amsterdam

1940 Praha, Poselství Jednoty bratrské, čes. překlad J. Hendrich

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI, výbor, čes. překlad J. Hendrich


Obsah:

Závěrečný (třetí) díl sborníku De bono unitatis, ve kterém Komenský vyjadřuje znepokojení nad rušivými jevy v životě církví a v duchovní oblasti vůbec a udílí rady ke zlepšení tohoto stavu, a to přijetím toho, co bylo dobré a hodnotné v Jednotě bratrské.

Jako prostředky ke zlepšení uvádí Komenský sjednocení všeho křesťanského lidu, jeho uvedení v řád, jeho svázání pouty kázně a jeho naplnění duchem života. Přitom doporučuje obnovovat dříve život než víru nebo církevní obřady. Nejlepší předpoklady k provedení této reformy má podle Komenského anglikánská církev.

 

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI. Praha 1972, s. 387-389

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 284-285

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz