MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Pannuthesia

De rerum humanarum emendatione consultationis catholicae pars septima, Pannuthesia sive Exhortatorium universale, quo ad exsequutionem tam salutarium mundo consiliorum omnes, quorum hic partes esse possunt aliquae, in sancto Dei nomine incitantur

 

Obecné porady o nápravě věcí lidských část sedmá, Pannuthesia neboli Všeobecné povzbuzování, kterým se ve svatém Božím jménu vybízejí k provedení návrhů tak prospěšných světu všichni, kdo se mohou nějak zúčastnit

 

Sedmý díl spisu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských).Viz heslo Consultatio.

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz