MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Panglottia

De rerum humanarum emendatione consultationis catholicae pars V, Panglottia, in qua de aperiendo vi sapientis lingvarum culturae gentium commercio universali consultatur reique tantae haud infeliciter tentatae et tentandae specimina exhibentur

 

Obecné porady o nápravě věcí lidských část pátá, Panglottia, v níž se uvažuje o otevření univerzálních styků mezi národy pomocí moudrého pěstování jazyků a kde se předkládají ukázky věci tak důležité, slibně začaté, k pokusům dalším

 

Pátý díl spisu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských). Viz heslo Consultatio.

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz