MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Pampaedia

De rerum humanarum emendatione consultationis catholicae pars IVta, Pampaedia, in qua de ingeniorum cultura universali totiusque vitae negotiis ita in cancellos redigendis, ut mens cujusque hominis (per omnes aetates svaviter occupata) hortus deliciarum fieri queat, consultatur reique tantae haud infeliciter tentatae specimina exhibentur

 

Obecné porady o nápravě věcí lidských část čtvrtá, Pampaedia, v níž se uvažuje o univerzálním vzdělání ducha a o zavedení takového řádu v záležitostech celého života, aby se mysl každého člověka (ve všech svých věkových stupních příjemně zaměstnaná) mohla stát zahradou radosti, a kde se předkládají ukázky věci tak vznešené, nikoli neslibně započaté

 

Čtvrtý díl spisu De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná porada o nápravě věcí lidských). Viz heslo Consultatio.

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz