MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Palinodia

Palinodia apostasiae. Příklad odvolání odpadlství a navrácení se od Antikrista k čisté pravdě učení Božího z Písem sv. sebraný a v způsob rozmlouvání pěti osob uvedený


Vznik díla:
20. léta l7. století


Vydání:
Dílo nebylo původně vydáno tiskem, kolovalo v opisech.

Známé opisy: před r. 1696, Lipt. sv. Mikuláš, Tranosciova knihovna

1805 Praha, knihovna Husova domu (opis Slezákův)

18. stol., Praha, knihovna Husova domu (opis nosislavský)

Praha, v majetku rodiny Ferd. Hrejsy (opis s přípiskem o J. Koupiliovi)


Obsah:

Spis řeší problém odpadlictví od Jednoty bratrské a evangelictví ke katolictví v době zesílené protireformace.

Za zostřené protireformace, která používala i projevů politického násilí, odpadávali příslušníci Jednoty bratrské a církví evangelických ke katolické církvi z povahové slabosti nebo z prospěchářství. U některých se ozvalo svědomí a vrátili se do své původní církve. Spis se ve formě rozmluvy mezi pěti osobami (jednou z nich je personifikovaná Pravda) snaží působit na souvěrce, aby zůstali věrni své víře.

Autorství Komenského je sporné.

 


Poučení o díle:

V. T. Miškovská, Z pobělohorské literatury pastorační: Palinodia apostasiae. In: Theologická příloha Křesťanské revue, 1952, č.1, s. 12-16

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 280

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz