MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Otázky o Jednotě

Otázky některé o Jednotě bratří českých


Vznik díla:
1632 Lešno


Vydání:
1878 Praha, Beseda učitelská 10, č. 18, 19, 21

1912 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. XVII

1972 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VI


Obsah:

Když Sasové r. 1631 obsadili Prahu, svitla Bratřím naděje na návrat do vlasti a mohli doufat, že budou moci svobodně vyznávat své naboženství. Současně pokládali za nutné zaujmout stanovisko k některým zásadním otázkám. Učinil tak Komenský tímto spiskem předloženým užší radě Jednoty. Řeší v něm čtyři otázky:

 

1. Co je Jednota bratrská a jaké jsou její podstatné rysy.

2. Zda je třeba zachovat jednotnost, jakou a v čem.

3. Zda je třeba myslit na rozšíření církve. Nebude-li se Jednota šířit, zanikne.

4. Jakým způsobem zachovat a rozšířit Jednotu:

a) buď sloučením s jinými evangelickými církvemi, což by přineslo jisté výhody,

b) nebo zachováním náboženských a mravních zvláštností církve a jejich povznesením.

Rukopis spisu je uložen v Národním muzeu v Praze.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv.VI. Praha 1972, s. 63-64

Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. XVII. Brno 1912, s. 263-265

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 201-203

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 279-280

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz