MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Örebro

 

Švédsko. Město na řece Svartě blízko západního konce jezera Hjelmaru.

 

 

Staré město se silně opevněným královským hradem. V roce 1540 zde bylo Švédsko prohlášeno za dědičné království. Město je jedním z významných obchodních středisek. V září 1642 se J. A. Komenský sešel v Örebro s rádcem královny Kristiny, doktorem Janem Gothem Matthiae, kterého informoval o svých pracovních záměrech. V závěru jednání nabídl doktor Matthiae Komenskému setkání s královnou Kristinou.kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz