MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Ordinování

Ordinování konseniora B(ratra) ... v Lešně 19. April. 1644


Vznik díla:
1644 Elbląg


Vydání:
1962 Praha, Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského

(Acta Comeniana) 21, s. 4-9


Obsah:

Koncept kázání pro slavnostní uvedení nového konseniora (patrně Davida Prüfera) do funkce. Jméno je po zkratce B. (=bratr) vynecháno. Kázání je rozděleno na tři části.

V první se mluví o potřebě úřadu konseniorského v Jednotě bratrské a srovnává se s jinými úřady v Jednotě. Konsenior je pomocníkem seniora (biskupa). V druhé části se předkládá, jaký má konsenior být, tj. jaké jsou jeho vlastnosti a povinnosti. Má být fyzicky zdatný, pokorný, příkladný, oddaný službě Kristu, musí mít v lásce sbory i staršího (seniora), musí s ním být jednomyslný jako syn s otcem a ve službě jemu vždy ochotný. V poslední části se dokládá, že takovému konseniorovi je církev povinna projevovat lásku, důvěru a vděk.

 


Poučení o díle:

Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského (Acta Comeniana) 21, 1962, č. 1, s. 9-11

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 279

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz