MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Orbis

Orbis sensualium pictus, hoc est Omnium fundamentalium in mundo rerum et in vita actionum pictura et nomenclatura. Editio secunda, multo emaculatior et emendatior. Die sichtbare Welt, das ist Aller vornehmsten Weltdinge und Lebensverrichtungen Vorbildung und Benamung. Zum andernmal aufgelegt und an sehr vielen Orten geändert und verbessert

 

Svět vnímatelných věcí v obrazech, to jest Zobrazení a názvosloví všech základních věcí ve světě a činností v životě. Druhé dalekosáhle opravené vydání

 


Vznik díla:
1652 – 1654 Blatný Potok


Vydání:
1658 Norimberk (lat.-něm.)

1685 Levoča (lat.-něm.-maď.-čes.)

1929 Brno, Veškeré spisy J. A. Komenského, sv. X

1960 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II, výbor,

čes. překlad D. Čapková-Votrubová

1970 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 17 (lat.-něm.)

 

 

 


Obsah:

Původně učebnice latiny dovršující Januu, dále vzor učebnice cizích jazyků. Současně ilustrovaná kniha reálií o 151 kapitolách, které následují po předmluvě Lectoribus salutem (Pozdrav čtenářům) o potřebě opravdového, úplného a jasného vzdělání. Každá kapitola má tři části:

 

1. obrázky k vybranému tématu,

2. jejich názvy

3. popis děje nebo činnosti s nimi spojené.

 

Umístění slov a řádků si má co nejvíce odpovídat. Každé slovo vyžadující znázornění je označeno číslem a stejné číslo má na obrázku vyznačený předmět nebo živočich. Tím byla zároveň naplněna Komenského myšlenka názornosti vyučo- vání. Dílo předčilo oblíbenou Januu.

Je to velmi úspěšná zjednodušená a zkrácená Janua lingvarum doprovázená obrázky, jakýsi naučný slovník v malém vydání. Dosáhla nespočetných vydání, úprav, doplňků a přepracování. Viz heslo Lucidarium.


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 17. Praha 1970, s. 272-294

J. V. Novák – J. Hendrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 495-496

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. II. Praha 1960, s. 365

J. A. Komenský, Orbis sensualium pictus, předmluva. Levoča 1685, s. 22-27

Jan Kumpera, Jan Amos Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 278-279

Kurt Pilz, Johann Amos Comenius. Die Ausgaben des Orbis Saensualium Pictus. Eine Bibliographie. Nürnberg 1967.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz