MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Oliver Cromwell

(1599 – 1658)

 

Anglický politik a vojevůdce.

 

Stal se vůdčí osobností anglické revoluce 17. století, která vyvrcholila popravou krále (Karel I. Stuart) a vyhlášením republiky (1649). Od roku 1653 nastolil osobní diktaturu jako „lord protektor“. Když se v letech 1654 – 1655 objevila možnost vytvoření velké protihabsburské koalice, složené z revoluční Anglie, Švédska a Sedmihradska, čeští exulanti se roku 1654 obrátili k vůdci anglické republiky Oliveru Cromwellovi s žádostí o finanční a vojenskou podporu. Český exil připravoval ze svých řad a ze svých prostředků vojsko, které mělo pod velením bývalého švédského plukovníka Václava Sadovského ze Sloupna (1615 – po 1656), někdejšího žáka Jana Amose Komenského z Bílé Třemešné a syna jeho ochránce Jiřího Sadovského, vtrhnout do Čech a vyvolat tam celonárodní povstání. Plánovaná akce anglické vojenské pomoci ztroskotala na nezájmu Angličanů o českou věc.

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz