MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

Obnovené zřízení zemské

 

 

Nová zemská ústava vydaná Habsburky pro Čechy 10. května 1627 a pro Moravu 10. května 1628.

 

Místo dosavadního stavovství uzákonilo absolutismus. Němčina byla v zemích Koruny české zrovnoprávněna s češtinou. Obnovené zřízení zemské sice Čechům ponechalo formální samostatnost dědičného království, ale současně zajistilo dědičnost českého trůnu Habsburkům. Pravomoc zemských sněmů byla omezena. Katolictví se stalo jediným legálním náboženstvím.

 

Pro české země mělo Obnovené zřízení zemské negativní dopad. Všechna nařízení měla za následek jednak hromadné přestupy k římské církvi (konverze), jednak silnou emigraci, která postihla i stoupence Jednoty bratrské.

 

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz