MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

O výmítání

O výmítání němého i jakéhokoli jiného ďábelství kázání. Učiněné shromáždění českému v Lešně Polském v neděli Oculi. Leta 1649


Vznik díla:
1649 Lešno


Vydání:
1649 (Lešno), b.m.

1893 Praha, J. A. Komenského Sebraná díla kazatelská II (pod názvem Kázání postní)


Obsah:

Je to postní kázání o třetí neděli postní Oculi. Cílem byla náprava mravů lešenských exulantů, které začínaly ve vyhnanství pozvolna upadat. Komenský měl ve zvyku volit pro svá kázání neobvyklé motivy a paradoxně je uplatňovat. Tak učinil i v tomto kázání. Svět je plný zlých duchů a množství jejich osidel je tak nesmírné, že není na světě jediného člověka, který by v nich neuvázl. Málokdo si totiž uvědomuje, že v nich vězí, a síla zvyku způsobuje, že se stává ďáblovým otrokem navěky. Ďábelství v člověku je každá lidská nedokonalost a zlo. To je třeba rázně a důkladně vymítat. Je to úkolem kněží, ale běda, i v nich se zahnizďuje ďábelství, dávající zlý příklad ostatním. Proto má každý z nich začít sám na sobě. Svým poučením mají přispívat i ostatním, kteří však mají projevit vůli a sílu sami se ďábelství zbavit.

 


Poučení o díle:

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. VII. Praha 1974, s. 56

J. V. Novák – J. Hednrich, Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha 1932, s. 426

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 273

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz