MENU •CZEN
Jan Amos KOMENSKÝ - život, dílo, odkaz

O vycházení

O vycházení a zapadání přednějších hvězd oblohy osmé: tak aby se i bez globu, kdykoli v roce která zvláštnější hvězda se spatří, co a jaká jest a jak slove, spatřiti mohlo


Vznik díla:
1630 Lešno


Vydání:
1943 Praha, vydal K. Čupr pod návzvem Hvězdářská pomůcka J. A. Komenského,

in: Říše hvězd, 24, č. 3-4

1968 Praha, Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V

1969 Praha, J. A. Comenii Opera omnia, sv. 1


Obsah:

Česky psaná samostatná astronomická příručka, určená nejširší veřejnosti. Rukopis se nachází jako součást tzv. Leningradského sborníku spisů J. A. Komenského ve Veřejné knihovně Saltykova-Ščedrina v Petrohradě spolu s jiným česky psaným spisem O poezi české a latinsky psanými spisy Geometria, Cosmographiae compendium, Prima philosophia a Historia profana sive politica.

 

 

 

 

V době Komenského používali odborníci astronomové ke studiu hvězdné oblohy hvězdný glóbus. Aby mohli i laici, kteří neměli tuto pomůcku k ruce, pozorovat a určovat hvězdy a souhvězdí, sestavil Komenský tuto příručku. Jan Amos byl stoupencem názoru zeměstředné soustavy. Pod osmou oblohou si představoval oblohu (sféru) hvězd, která následovala po sférách Měsíce, Slunce a pěti tehdy známých planet. Představu o systému těchto nebeských těles pohybujících se kolem Země po sférách (dráhách) vyjádřil Komenský na obrázku ve svém raném díle Theatrum universitatis rerum (Theatrum).

 


Poučení o díle:

J. A. Comenii Opera omnia, sv. 1. Praha 1969, s. 210-216

Vybrané spisy J. A. Komenského, sv. V. Praha 1968, s. 59-62

Jan Kumpera, J. A. Komenský, poutník na rozhraní věků. Praha – Ostrava 1992, s. 272-273

 

 kontakt:

Muzeum Jana Amose Komenského

Přemysla Otakara II. 37
688 12 UHERSKÝ BROD
Česká republika, EUROPE
tel.: +420 572 63 22 88-9

www.mjakub.cz
muzeum@mjakub.cz